1955-1960: Braathens SAFE

Med De havilland DH-114 Heron fra Lista

(Under arbeid)

 

Braathens SAFE – de Havilland DH 114 Heron 1B. Copyright: Flyhistorisk Museum Sola. Tusen takk for lov til å bruke bildet!

1952:
Braathens SAFE hadde fra 1952 konsesjon på ruten Stavanger – Tønsberg – Oslo. Ruten ble operert med fire motors De Havilland DH-114 Heron som kunne ta opp til femten passasjerer. Flyet ble annonsert som Luftbussen, og ble etterhvert et velkjent ord langs denne kystruten. Allerede tre år før selskapet skulle ha flyruter fra Lista, fikk flyplassen besøk av en Heron-maskin fra Braathens SAFE: Det var en ruskete vinterkveld, 26. desember. Klokken var 21:50 da overlegen ved Farsund sykehus ringte. Han hadde fått inn en pasient med store blødninger og trengte å få ham transportert så fort som mulig til Rikshospitalet i Oslo. Fornebu lufthavn hadde ingen fly som de kunne sende ut, men tok straks kontakt med andre flyplasser og flyselskap. Været var dårlig og det ble bestemt at Luftforsvarets Dakotafly, stasjonert på Sola, skulle påta seg oppgaven. På Sola stod også et av Braathens SAFEs Heron-fly parkert i påvente av morgenen. Flykaptein Larsen og annenflyger Johansen fikk også hørt om Farsundsmannen, og påtok seg straks oppgaven. Heron-maskinen lettet rett rundt midnatt. I mellomtiden hadde personell på Lista flystasjon satt opp parafinlamper for å markere rullebanen i det mørke vinterværet. 01:13 ankom flyet og de fikk ombord Farsundsmannen. Han var i dårlig stand da de ankom Fornebu klokka 02:33. Helsepersonell stod klare og fikk gitt ham blodoverføring. Han ble så fraktet til rikshospitalet i Oslo. Larsen og Johansen måtte nå begi seg på tilbaketuren til Sola. Neste dag var pasienten utenfor livsfare.    

1955:
Fra sommeren av ble det gitt midlertidig tillatelse til at melkeruten også kunne gå via Farsund og Kristiansand. Den 6. juni 1955 fløy kaptein Gunnar Tajet åpningsturen fra Farsund med DH-114 LN-SUD. Farsunds avis var til stede og skrev i sitt førstesideoppslag at: “Enkelt og uhøytidelig, uten noen komplisert forestilling, ble Braathens nye Luftbussrute mottatt av en del innbudte, da det fire-motors Heron-flyet noen minutter før klokken 16 mandag ettermiddag landet på den store-eller rettere største-flystripen på Lista flyplass (…) Det formelle var fort over, og så tok de innbudte plass i cabinen, og før man riktig visste av, var flyet i luften og vi så Borhaug i sol like under. Siden fortsatte
ferden over Farsund, en sving ut til Lindesnes, og landing tyve minutter senere tilbake på flyplassen igjen”
Totalt reiste det 4900 på kystruta dette året.

1956:
Den endlige konsesjonen på flyrute via Farsund og Kjevik ble gitt 9. mars.
Ruten gikk fra morgenen med avgang Stavanger – Farsund – Kristiansand – Tønsberg – Oslo med retur på formiddagen. Totalt reiste det 13500 på kystruta, en god økning fra året før.

1957:
Dette året reiste 1.715 fra Lista med Braathens SAFE. Totalt hadde selskapet en økning på kystruten på hele 42 prosent i forhold til 1956. — “Folk ser ut til å bli mer og mer air-minded”, sa Abraham Sælør ved Braathens kontor i Farsund til Farsunds avis.
15. mai kom LN-SUA inn for landing på Lista. Pilotene glemte å felle ut hjulene og det endte med landingshavari. Ingen ble skadet. Årsaken var nok at pilotene i farten glemte at de fløy Heron 2 som hadde innfellbare hjul i motsetning til Heron 1. Kort tid etter ble flyet skadet i brann 29. mai mens det var under reparasjon. Flyet ble omsider reparert.

1958:
I februar kunne en lese følgende i Farsunds avis “BRAATHENS SAFEs
sommerprogram for sine flyruter tar form, og teknisk sjef A. Flod sier til lokalavisen at man har lagt stor vekt på å få til en god forbindelse Lista-Oslo om morgenen og Oslo-Lista om kvelden. — Vi mener dette er den beste løsningen for Farsundsdistriktet, sier Flod”
I november meddelte skipsreder Bjørn Braathen at Braathens SAFE sløyfet anløp på Lista på kystflyrutens sommerprogram. Begrunnelsen var manglende lønnsomhet på grunn av for liten trafikk. Agent i Farsund, skipsreder Just Salvesen, var kritisk til Braathens avgjørelse.

1959:
Lista kommunestyre sendte en anmodning til Samferdselsdepartementet, ettersom Braathens SAFE ville sløyfe Lista fra ruteplanen. Politikerne ba om at Lista måtte få beholde sine flyanløp, og ba samtidig om støtte fra Farsund bystyre i saken.

1960:
Braathens SAFE orienterte Lista kommunestyre om at det ikke lenger var aktuelt å lande på Lista. De to siste Heron-flyene var solgt og anløp av Fokker Friendship ville bli for kostbart i forhold til trafikkpotensialet på Lista flystasjon. Lista kommunestyre hadde håpet at nabokommunene vil være med og betale landingsutgifter, men Braathens påpekte at det uansett var uaktuelt med flyanløp til Lista.

 

Annonser:

 

Farsunds Avis 9. mai 1958

Farsunds Avis 28. mai 1958

Farsunds Avis 9. juni 1958

Liste over Heron-maskinene i Braathens SAFE

Registrering:Navn:Serienr.:Type:Bygget:Inn:Ut:
LN-PSGPer14002Heron 1B195219521957
LN-SUDOla14005Heron 1B195219521957
LN-BDH10903Heron 1195019541954
LN-NPI/LN-SULPål/Ola14054Heron 2B195419551960
LN-SURLars14093Heron 2B195519561956
LN-SUBPer14080Heron 2195519571960
LN-SUA14089Heron 2E195519571958

Flyhistorisk Museum Sola er verdt et besøk. Museet har en de Havilland DH 114 Heron 1B. Denne er malt i Braathens SAFEs farger og har registreringen LN-PSG. Dette er dog ikke den maskinen som Braathens SAFE opererte med. Flyet ble kjøpt av Fjellfly i 1972 med registrering LN-BFY, men selskapet gikk konkurs samme året. Museet overtok flyet i 1982. Det hadde da stått på Geiteryggen i ti år.

 

 

Kilder:

 • Bok: Lista flystasjon 1941-1996 og Nordberg fort 1942-1996 av Torbjørn Larsson-Fedde, Farsund 1996.
 • Bok: 1995, Audun Tjomsland og Kjell G. Wilsberg: Braathens SAFE – 50 år på norske vinger mot alle odds.
 • Bok: 1998, Kay Hagby, Fra Nielsen & Winther til Boeing 747.
 • Farsunds Avis 1955: 7. juni.
 • Farsunds Avis – 1958:  9. mai, 28. mai, 9. juni.
 • Farsunds Avis – 2010: 10. april “For 50 år siden” 
 • Farsunds Avis – 2009: 31. januar “For 50 år siden”
 • Farsund Avis – 2008: 12. januar “For 50 år siden”, 15. november “For 50 år siden”, 2. februar “For 50 år siden”
 • Verdens Gang (VG) – 1952: 27. desember.
 • Aftenposten – 1957: 16. mai.
 • Agderposten – 1957: 7. januar
 • Flyhistorisk Museum Sola: Fargebilde av de Havilland DH 114 Heron. www.flymuseum-sola.no